Waterloo Community Councelling Waterloo Multi-Ethnic Councelling
0207 928 3462
Barley Mow Clinic
London SE1 7BD

Counselling in Albanian

Si këshillimi mund të ndihmojë?
WCC (Waterloo Community Counselling) ofron një shërbim për njerëzit që duan këshillim, por që ndjehen të sigurtë për të komunikuar në gjuhën e tyre. Ju nuk mund të ndjeheni që anglishtja juaj do të kuptohet, ose ju mund të ndjeheni që disa gjëra mund të shprehen vetëm në gjuhën amtare. Nëse është e mundur, ne do të sigurojë një këshilltar i cili flet gjuhën tuaj ose një përkthyes me të cilin ju mund të komunikoni . Në qoftë se një përkthyes është i nevojshme, ne do të përpiqemi për të përmbushur kërkesat tuaja: për shembull, nëse preferoni një grua apo një burrë.
 
Si këshillimi mund të ndihmojë?
Counselling mund të ndihmojë për vështirësi të ndryshme emocionale dhe përvojat e jetës:
Ankthi dhe stresi
Kur humbin të afërmit dhe humbjet
Mbijetimi i traumës, abuzimit, dhunës në familje dhe
Izolimi dhe rregullim kulturore
Vetëbesim të ulët
Vështirësit e lidhjeve në shtëpi ose në punë

Çfarë mund të pres nga këshillimi?
Counselling jep mundësi për të folur në mënyrë konfidenciale me një person të pavarur dhe jo-gjykues që do të dëgjojnë me vëmendje dhe do të punojë me ju për të përmirësuar situatën tuaj. Një këshilltar nuk do të ju tregojnë se çfarë duhet të bëjni, por do t'ju ndihmojë për të fituar një kuptim të plotë të gjërave që janë në mendjen tuaj, duke bërë të mundur që ju të identifikoni opsione apo mënyra alternative për të shikuar në këto çështje. Nëpërmjet punës tuaj së bashku, ju do të filloni procesin e gjetjes të burimeve tuaja të brendshme për të adresuar vështirësitë që mund të përballen, dhe për të gjetur një rrugë përpara.
Për të filluar, ju do të ftoheni për një konsultim fillestar, për të diskutuar nevojat tuaja dhe nëse këshillimi mund të ju ndihmojë. Ky takim merr mes 1½ orë ose 2orë . Nëse ju edhe këshilltari jeni dakord që ne nuk jemi në gjendje të ju ndihmojme me çështjet që ju keni sjellë, ne do të përpiqemi për të gjetur shërbimin e duhur për ju.
 
Kur një counsellor i përshtatshëm është në dispozicion, do të ju ofrohet një kohë takim për të, seanca javore do të jetë 50-minutëshe. Seancat tuaj do të bëhen në WCC, në të njëjtën kohë çdo javë, dhe me këshilltarin e njëjtë. Zakonisht ju do të keni 18 seanca, por kjo mund të zgjatet në disa rrethana.